Početna

 

Početna
Prevođenje
Linearne jednadžbe
Jednostavnije jednadžbe
Složenije jednadžbe
Autorica

 

Linearne jednadžbe

 

Stari Babilonci, Grci i Arapi prikazivali su jednadžbe geometrijski. Egipćani su imali i poseban naziv za jednadžbe. Tek u 18. stoljeću postalo je uobičajeno koristiti današnje oznake: <, >, ³, £ te slova x, y i z za označavanje nepoznanica.

Dio matematike koji se bavi izrazima koji sadrže brojeve, nepoznanice i računske operacije naziva se Algebra.

 

Zašto nam trebaju jednadžbe?

Da bismo znali:

ü      koliko žice treba tati za novu ogradu

ü      kako izračunati cijenu stana, sličica, sladoleda ili auta

ü      hoće li nam džeparac biti dovoljan za sve troškove izračunati koliko godina ima baka, ako je dvostruko starija od tate

ü      rješavati magične zadatke