strelica

Tehničar PT prometa (30 učenika)


Cilj nastavnog plana i programa Tehničara PT prometa je postizanje visoko funkcionalnih znanja koja rezultiraju osposobljenošću za poslove i radne zadatke iz područja poštansko-telekomunikacijskog prometa, odgovarajućim znanjima iz područja informatike, znanjem daktilografije i stranih jezika, a što doprinosi mogućnosti zapošljavanja na čitavom nizu šalterskih radnih mjesta (Hrvatska pošta, Hrvatski telekom, drugi poštanski i telekomunikacijski operateri, banke, štedionice,...), ali i svim drugim mjestima koja zahtijevaju znanje stranih jezika i dobru informatičku pismenost, ali i osnovna znanja iz područja komunikologije.
Kroz izborne module polaznici odabiru područje za koje imaju više sklonosti: drugi strani jezik, kombinacija struke i stranog jezika i kombinacija struke i matematike i fizike kao priprema za nastavak školovanja na tehničkim veleučilištima i sveučilištima.
Tijekom obrazovanja treba jačati i odgojnu komponentu, steći radne navike, socijalizaciju u radnoj okolini, težiti neprestanom razvijaju sposobnosti i samopoštovanju.
    Zadaća je osposobiti polaznike za:
  • prijem svih vrsta pošiljaka, brzojavnih priopćenja, novčanih dokumenata te za pružanje telekomunikacijskih usluga,
  • obavljanje poslova u otpremi, prijevozu i prispijeću poštansko telekomunikacijskih priopćenja,
  • poslove pripreme pošiljaka za uručenje i uručenje svih vrsta pošiljaka, brzojavnih priopćenja i novčanih dokumenata,
  • samostalno vođenje blagajni i trebovanje poštanskih vrijednosti i druge robe,
  • vođenje cjelokupne poštansko telekomunikacijske administracije,
  • samostalnu pripremu predmeta potrebitih za upis na srodne fakultete.
nastavni planNASTAVNI PLAN (VIŠE...)  pogledaj

:: Bodovni prag i predmeti koji se boduju:
ZANIMANJE - PROGRAM
Trajanje obraz. godina
Bodovni
prag

BROJ RAZR. ODJELA

UČ.
RELEVANTNI PREDMETI
Strani jezik
Posebni uvjeti
TEHNIČAR PT PROMETA 4 38 1,00 30

MATEMATIKA

ENGLESKI

-------------

FIZIKA

NJEMAČKI

HRVATSKI JEZIK

 

TEHNIČKA KULTURA

STRANI JEZIK


pt promet
ELEKTROSTROJARSKA ŠKOLA, Hallerova aleja 5, 42000 Varaždin, tel.: 042/313-455, web: www.ess.hr , mail: ess@vz.t-com.hr

početna